ابزار درمان پرشیا

پیشگام در امر واردات ابزارهای درمانی

کیسه یک بار مصرف ساکشن ، کیسه ساکشن یک بار مصرف ،محفظه یک بار مصرف ساکشن ، کیسه ساکشن با پودر ، ساکشن یکبار مصرف چرخ دار ، ساکشن دیواری

بییشتر بدانید 

محصولات

 بیهوشی و تنفسی 

 

مشاهده محصولات

 محصولات

دستگاه های پزشکی

دستگاه های وررزشی

مشاهده محصولات

محصولات

کنترل عفونت

 

مشاهده محصولات