ابزار درمان پرشیا

پیشگام در امر واردات ابزارهای درمانی

شرکت ابزار درمان پرشیا در سال ۲۰۰۹ تاسیس شده است، این شرکت که یکی از پیشگامان در امر واردات ابزارهای درمانی می باشد، و در چشم انداز خود ملی سازی و خودکفایی در تولید محصولات برتر دنیا را

بیشتر

محصولات

 بیهوشی و تنفسی 

 

مشاهده محصولات

 محصولات

دستگاه های پزشکی

دستگاه های وررزشی

مشاهده محصولات

محصولات

کنترل عفونت

 

مشاهده محصولات